Vrste zrna kod brusnih sredstava

Pojam vrste zrna u vezi sa brusnim sredstvima opisuje različite vrste minerala koji se koriste za proizvodnju brusnih alata. Pošto se suštinski deo procesa brušenja, usitnjavanje materijala koji se obrađuje, vrši preko ovih minerala, korišćena vrsta zrna znatno utiče na opseg prikladnosti i učinak brusnog sredstva.

Pregled različitih svojstava zrna i tipičnog ponašanja u pogledu istrošenosti kod najzastupljenijih vrsta zrna prikazan je na sledećem grafikonu.

Zrno

Zrno je odgovorno za uklanjanje materijala. Dva svojstva su važna prilikom izbora odgovarajućeg zrna:

  • Tvrdoća
  • Žilavost

 

Sva zrna koja Klingspor koristi proizvedena su sintetičkim putem. To obezbeđuje konstantne visokokvalitetne karakteristike brušenja. Pri izradi oslojenih abraziva koriste se četiri vrste abrazivnih zrna:

  • Silicijum karbid
  • Aluminijum oksid
  • Cirkon aluminijum
  • Keramički aluminijum oksid

 

Klasifikacija zrna u odnosu tvrdoću, žilavost i njihovih osnovnih aplikacija.

Kornart Tvrdoća/Žilavost Struktura Karakteristike / habanje
Silicijum karbid veća tvrdoća / smanjena
žilavost
kristalna

oštrih ivica, krto, veoma lomljivo / mikro habanje

Aluminijum oksid

tvrdo / žilavo kristalna, nepravilna

klinastog i kompaktnog oblika / makro habanje

Cirkon aluminijum tvrdo / veoma žilavo kristalna, ravnomerna

klinastog oblika, oštrih ivica / mikro habanje, samooštreće zrno

Keramički aluminijum oksid tvrdo / veoma žilavo mikro-kristalna

oštrih ivica, krta struktura / mikro habanje, samooštreće zrno

Tipovi zrna, svojstva i njihove specifične osobine habanja

Pored toga postoje i takozvano aglomerat zrno. Ovakav tip ne čini
jedno nezavisno zrno već nekoliko zrna aluminijum oksida ili silicijum
karbida koji pomoću smole kao vezivnog srdestva čine jedno veće zrno tj skup nekoliko zrna na jednom mestu. Aglomerati se primenjuju skoro isključivo na brusnim trakama. Prednost aglomearta je ta da obezbeđuje istu završnu obradu od početka korišćenja pa do kraja. Nakon potrošnje jednog zrna iz aglomerata obezbeđuje se mesto za novo oštro zrno, koje obezbeđuje jednak finiš tokom upotrebe, konstantno uklanjanje materijala i ekstremno duži vek upotrebe.

Oslojavanje

Oslojeni abrazivi su oslojeni različitim tipovima gustine pokrivenosti
zrnima. Izraz ”tip nanosa zrna” označava gustinu zrna na podlozi. Razlikujemo sledeće tipove nanosa:

  • zatvoreno oslojavanje
  • poluotvoreno oslojavanje
  • otvoreno oslojavanje

 

Otvoreno oslojeno zrno poseduje veliki razmak između pojedinačnih
zrna, s’time se obezbeđuje lakše odvođenje brusne prašine i uklonjenog materijala sa površine brušenja. Sa ovim se sprečava
prevremeno zapušavanje oslojenog abraziva pri obradi mekih materijala kao što je npr. meko drvo. Odluka koji ćemo tip nanosa zrna koristiti, zavisi od toga koliko je velika verovatnoća da će brusna prašina blokirati prostor između zrna.

 

Istorijski se razlikuju dve velikie grupe prirodnih i sintetičkih vrsta zrna. U prirodne vrste zrna spadaju pre svega flint, granat i šmirgla; te se vrste zrna međutim skoro uopšte više ne koriste u proizvodnji brusnih sredstava. Umesto toga se kod savremenih brusnih sredstava po pravilu koriste sintetičke vrste zrna poput korunda, cirkonskog korinda, silicijum-karbida i keramičkog korunda. One u odnosu na prirodne vrste zrna nemaju samo jasne prednosti u odnosu na njihovu tvrdoću i otpornost; one osim toga nude veću ravnomernost osobina i tako uopšte čine moguću proizvodnju i primenu brusnih sredstava za zahtevne načine primene u industriji.

Da bise omogućio širok spektar primena i optimalnu pogodnost za primenu, Klingspor svoje brusne alate (trake, rolne, tabake, ploče, trake, fiber-ploče, sintetičkom smolom spojene rezne ploče i ploče za grubo brušenje, brusne tanjire, lepezaste brusne koturove i elastično spojena brusna sredstva) nudi sa različitim vrstama zrna. Na ovaj način je obezbeđeno da zavisno od materijala, obratka i cilja primene izborom odgovarajuće vrste zrna uvek može da se postigne optimalan rezultat brušenja.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju