Trakasto brušenje

Pojam trakastog brušenja se odnosi na proizvodni postupak pri kom se odvajaju opiljci, kod kojeg se površine obrađuju beskrajnim brusnim trakama i odgovarajućim brusnim mašinama. To se po pravilu dešava sa manjim trakama na ručno vođenim mašinama (npr. trakasta turpija, ručna trakasta brusilica, cevna trakasta brusilica) ili sa većim trakama na stacionarnim trakastim brusilicama (npr. brusilica sa postoljem, duga/široka trakasta brusilica).

Brušenje trakama je vrlo ekonomičan postupak, koji se koristi počev od kalibracionog brušenja (u cilju postizanja najvećih vrednosti skidanja) pa do najfinijeg brušenja (površina koje mogu da se poliraju).

Usled vrlo širokog spektra koji pokrivaju primene brušenja trakom je važno poznavati što više informacija o određenoj vrsti primene kako bi se mogla izabrati najbolja brusna traka. Posebno sledeće informacije:

  • Materijal koji se obrađuje (vidi vrstu zrna)
  • Oblik obratka [površina, ivica, profil, …] (vidi podlogu)
  • Opterećenje/zahtevi => veličina zrna, podloga
  • Kontaktni element (okrugao/ravan) => spoj trake
  • Mokro ili suvo brušenje => otpornost na vodu

Klingspor za brušenje trakom nudi brojne brusne trake sa isporukom od skladišta:

  • u standardnim dimenzijama
  • za najčešće korišćene mašine i
  • ­sa oblikom spoja trake koji je najpogodniji za te načine primene

Međutim, naravno da se na zahtev kupca po narudžbini osim toga može isporučiti svaka individualna dimenzija trake i oblik spoja.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju