Trajanje

Pod vekom trajanja se kod brusnih alata podrazumeva vremenski period u kom se oni koriste dok usled pojava istrošenosti ne bude neophodna njihova zamena. Uobičajeni parametri za vek trajanja brusnih alata su npr. broj rezova (rezne ploče) napravljenih alatom ili broj obradaka obrađenih jednim jedinim alatom (brusni tanjiri i brusne trake).

Prilikom proizvodnje brusnog alata na vek trajanja može da utiče kako vrsta, količina i kvalitet samog brusnog zrna, tako i struktura i sastav spoja (vrsta, tvrdoća, punila).

Da bi se korisniku pružila dodatna pomoć pri izboru najpogodnijeg alata za njegovu primenu, rotirajući alati za brušenje i rezanje kompanije Klingspor se pored podele na tri klase učinka (Extra, Supra, Special) dodatno klasifikuju u odnosu na njihovu agresivnost i vek trajanja. Ako korisnik posebnu važnost pridaje dugom veku trajanja (tj. dugom životnom veku alata, što je ekvivalentno velikom broju rezova odn. obrađenih obradaka) a time i kraćim vremenima i manjim troškovima opremanja, on u asortimanu kompanije Klingspor može da ciljano izabere odgovarajući alat.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju