Spoj trake

Da bi se od rolne brusnog papira ili brusnog pletiva napravila beskrajna brusna traka, krajevi prethodno na dužinu isečenog dela rolne mora ju da se bezbedno i trajno međusobno spoje. Tzv. spoj trake obično je postavljen pod uglom od 45° - 80° u odnosu na smer obrtanja trake, da bi se izbegao nagli prelaz na mestu spoja.

Zavisno od podloge brusnog sredstva (papir, pletivo, plastika) i primene (mašina, kontaktni element, obradak) se pri tom koriste razni oblici spoja trake.

U principu razlikujemo dva različita oblika spoja trake:

a) preklopni spoj, kod kojeg su oba kraja komplementarno zakošena i zatim se stavljaju jedan preko drugog i spajaju se presovanjem, i

b) zatvoreni spoj, kod kojeg se dva kraja tupo postavljaju jedan nasuprot drugom i ili na prednjoj ili na zadnjoj stranitrake međusobno spojeni (najčešće dodatno pletivom ojačana) uska folija.

Unutar ova dva oblika spoja postoje dodatni različiti podoblici, koji omogućavaju optimalno prilagođavanje trake konkretnom zadatku brušenja. Kod Klingspor brusnih traka se koriste sledeći oblici spoja traka:

Preklopni spoj

F1 standardni preklopni spoj

F2 preklopni spoj sa blago brušenim vrhovima zrna

F5 preklopni spoj bez smole i brusnog zrna u zoni preklapanja

Spojni zatvarač

F3G cik-cak zatvarač sa folijom na zadnjoj strani

F4G prav rez pod uglom u odnosu na smer obrtanja trake, sa folijom na zadnjoj strani

F6G spojni zatvarač sa folijom umetznutom na strani zrna; zrno i smola su prethodno uklonjeni iz zone zatvarača

F7G talasasti zatvarač sa folijom na zadnjoj strani

 

Trake od brusnog runa

F3W Specijalni spoj za trake od brusnog runa sa ojačanom podložnom trakom i sa dodatnim čeonim prijanjanjem.

F4W Koso sečene, poravnat spoj, sa folijom ojačanom pletivom i lepljenjem sa čeone strane. Specijalni spoj za trake za turpije sa brusnim runom, tip proizvoda NBF 800

U oblasti brusnih traka oblik spoja trake igra važnu ulogu. Trake u standardnim dimenzijama i trake koje se mogu naručiti diretno u skladištu, Klingspor standardno isporučuje sa oblikom spoja koji se najbolje pokazao za taj tip trake. Po potrebi Klingspor trake po želji kupca mogu da se izrade i isporuče sa nekim drugim spojem, koji je bolji za specijalan slučaj primene.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju