Pokrivni spoj kod proizvodnje brusnih sredstava

Kao pokrivni spoj se označava drugi sloj vezivnog sredstva kod proizvodnje brusnih sredstava na podlozi. Taj sloj ide posle brusnog zrna koje je već sa osnovnim spojem fiksirano na podlozi. Glavni zadatak pokrivnog spoja – koji se naziva i dodatni lak - je da brusno zrno čvrsto usidri u tom spoju.

On pre svega treba da obezbedi dodatnu potpornu silu protiv bočnih sila, koje u procesu brušenja stalno deluju na zrno. Kao dodatni efekat on proizvodu daje karakterističnu boju.

Vrsta i količina pokrivnog spoja imaju presudan uticaj na učinak brušenja jednog brusnog sredstva. Kod brusnih sredstava marke Klingspor se kao pokrivni spoj uvek koristi sintetička smola, koja nasuprot spojeva putem lepka ili drugih prirodnih vezivnih sredstava ima znatno veću otpornost i snagu prianjanja i tako obezbeđuje osetno bolje prianjanje zrna a time i učinak brušenja. Količina nanetog materijala za pokrivni spoj je utvrđena za svaki tip u recepturi i prilagođen je i optimizovan za odgovarajuću primenu. Naneti materijal za pokrivni spoj se u kompaniji Klingspor kontinualno kontroliše u toku proizvodnje brusnih sredstava na podlozi putem laserskih merenja i dodatno se proverava slučajnim merenjima težine koja prate proces u pogledu pridržavanja specifikacije recepture.

Pokrivni spoj kod svih brusnih sredstava sa podlogom ima važnu ulogu, posebno kod brusnih traka zbog visokih brzina sečenja i visokog opterećenja. Dodavanjem određenih sastojaka u pokrivni sloj svojstva brusnih traka mogu da se dodatno poboljšaju i da se optimizuju za određene primene, npr. dodavanjem aktivnih brusnih materijala za obradu nerđajućeg čelika kod LS 312 JF, CS 411 Y i sl.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju