Podloga

Kod brusnih sredstava na podlozi se može birati između podloge od papira, pletiva, vlakna i folije.

Papirne podloge su jeftine i uglavnom se koriste kod primena sa manjim zahtevima u pogledu čvrstoće (površinsko brušenje). Oni se prema svojoj specifičnoj težini dele na A (vrlo lake) i G (vrlo teške) papire.

Podloge od pletiva su znatno robusnije nego papirne podloge i zato se po pravilu koriste kod primena sa visokim zahtevima u pogledu otpornosti na kidanje, npr. kod brušenja u svrhu skidanja materijala ili kod profilnog brušenja sa brusnim trakama. I ovde ponuđena paleta obuhvata sve od lake, vrlo savitljive pamuče podloge, preko mešovitog pamučno-poliesterskog pletiva do teškog poliesterskog pletiva sa visokom otpornošću na kidanje npr. za brušenje u svrhu skidanja.

Fiber (vulkan-fiber) je kompozitni materijal od pamučnih i celuloznih vlakana koji obezbeđuje vrlo homogenu i srtabilnu podlogu, koja se koristi isključivo za fiber-ploče.

Podloge od folije se sastoje od tankog poliesterskog filma, koji obezbeđuje vrlo glatku podlogu, koja je i otporna na kidanje. One se u prvom redu koriste kod ploča i traka za fino brušenje površina, specijalno u području laka.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju