Ploče sa čičak-trakom

Kod ploče sa čičak-trakom se radi o brusnoj ploči sa kaširanim slojem od velura – i to na zadnjoj strani podloge. Pošto su mogućnosti primene skoro neograničene, Klingspor ima različito konstruisane diskove sa čičak-trakom u paleti i usled toga je odgovarajući proizvod za svaku vrstu upotrebe.

Konstrukcija zavisna od primene

Kod ploče sa čičak-trakom se radi o brusnoj ploči sa kaširanim slojem od velura – i to na zadnjoj strani podloge. Kao podloge se u kompaniji Klingspor koriste papir, folija, najlonska rešetka (brusna rešetka) ili pamučno vlakno. Na prednjoj strani podloge nalazi se brusno zrno. Sve je moguće, zavisno od područja primene koriste se brusne ploče sa pogodnom vrstom zrna.

Prednost proizvoda sa kaširanim slojem od velura je da se brusna ploča može jednostavno i brzo skinuti sa čičak-tanjira, npr. prilikom prelaska na neki drugi obradak ili neki drugi materijal.


Može se individualno koristiti, zavisno od potreba klijenata

Pošto su mogućnosti primene skoro neograničene, Klingspor ima različito konstruisane diskove sa čičak-trakom u paleti i usled toga je odgovarajući proizvod za svaku vrstu upotrebe.

Brušenje drveta, boje, laka, mase za zaptivanje ili metal ne predstavlja problem. Posebne primene, kao što je brušenje Gelcoat obloge od gela (gradnja čamaca i jahti), kompozitnih materijala (industrija proizvodnje struje od vetra), gipskartonskih zidova i podova sa parketom, takođe su moguće bez velikih problema.

U tu svrhu su brusne ploče adekvatno opremljene, npr. poluotvorenim ili gustim rasporedom zrna, stearatnim slojem ili veoma savitljivom podlogom od folije koja je otporna na kidanje, zavisno od toga šta je potrebno.


Univerzalno za brušenje ručno vođenim mašinama

Klingspor nudi ploče sa čičak-trakom u brojnim dimenzijama i brojnim oblicima otvora – adekvatno Excenterschleifer mit Klettscheibeza sve standardne mašine i odmah na zahtev isporučuje i odgovarajuće potporne tanjire. Potporni tanjir sa više otvora za zamajne brusilice pokriva skoro sve profile otvora, a prianjajući potporni tanjir za ugaonu brusilicu je takođe dostupan.

Osim okruglih ploča, program obuhvata i specijalne ploče u obliku trougla i pegle. Osim toga se dodatni proizvodi na bazi čička mogu isporučiti u obliku trake.

Klettprodukte

Pored detaljnog programa skladišta kompanije Klingspor kliijenti imaju mogućnost da po želji naporuče specijalne oblike ili dimenzije otvora, uz pridržavanje minimalnih količina za naručivanje.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju