Pločasti materijal

Pločasti materijal je zbirni pojam za ploče od drvenog materijala, koje se sastoje od najmanje tri drvena sloja koji su zalepljeni jedan na drugi, pri čemu je orijentacija vlakana susednih slojeva pomerena (najčešće za 90°). Na taj način se svojstva materijala vezana za smer („rad“ drveta usled bubrenja i skupljanja) u najvećoj meri eliminišu („blokiraju“).

Pločasti materijal je simetrično strukturiran i uvek ima neparan broj slojeva. Slojevi mogu da se sastoje od furnira, masivnih drvenih tabli, masivnih drvenih štapova i drugih drvenih materijala.

Zavisno od vrste njegovih slojeva, pločasti materijal se deli na

  • Furnirani pločasti materijal (furnirske ploče, specijalan oblik multipleks ploče sa debljinom od najmanje 12 mm i najmanje pet slojeva)
  • Pločasti materijal od štapova („stolarska ploča“) sa srednjim slojem od testerom sečenih drvenih letvica ili od štapića debljine 8 mm, koji stoje uspravno od ljuštenog furnira
  • Daščani pločasti materijal od poprečno zalepljenih masivnih drvenih ploča
  • sastavljeni pločasti materijal sa unztrašnjih slojevima od nekog drugog drvenog materijala (npr. ploča od iverice sa drvenim furnirom kao pokrivnim slojem).

Pločasti materijal zbog svog širokog spektra izvedaba i svojstava ima mnogostruku primenu, npr. u građevinarstvu kao ploča za oplatu, ali i u proizvodnji nameštaja.

Obrada pločastog materijala

Pločasti može da se obrađuje (testeriše, gloda, brusi) i oblaže isto kao masivno drvo. Pošto se pokrivni slojevi uvek sastoje od slojeva masivnog drveta (najčešće furnirski slojevi), onda pri brušenju treba poštovati iste principe kao kod obrade masivnog drveta. Treba imati u vidu da kod vrlo tankih furnirskih pokrivnih slojeva ili vrsta drveta sa grubim porama prilikom presovanja ploča ponekad dolazi do istiskivanja lepka kroz pore drveta, što kod potonjeg procesa brušenja dovodi do bržeg prljanja brusne trake. Klingspor je razvio proizvode sa specijalnim svojstvima, koji sprečavaju prevremeno prljanje.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju