oSa (Orhanizacija za bezbednost brusnih alata)

oSa je udruženje odgovornih proizvođača brusnih alata Evrope. Cilj organizacije je usklađivanje sa visokim zahtevima u pogledu kvaliteta i bezbednosti, koji se postavljaju pred upotrebu brusnih alata i da se tako napravi otklon od proizvoda slabijeg kvaliteta.

U sklopu internog sistema upravljanja kvalitetom u njihovim kompanijama, proizvođači poput kompanije Klingspor proveravaju da li se strogi zahtevi poštuju i da se proizvode i prodaju isključivo bezbedni i visokokvalitetni proizvodi. To za korisnika znači povećanu bezbednost korišćenja a za trgovca smanjeni rizik od odgovornosti.

oSa potvrđuje ovo samoobavezivanje dodeljivanjem svog širom sveta zaštićenog žiga.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju