Minimalna brzina lomljenja

Minimalna brzina lomljenja je obimna brzina koju rotirajuće brusno telo bez loma usled opterećenja centrifugalnom silom mora da minimalno dostigne. Ona je regulisana standardima EN 12413, 13743 i 13236 i navodi se u metrima u sekundi (m/s). Minimalna brzina lomljenja se izračunava iz dozvoljene obimne brzine (maksimalna radna brzina) i faktora bezbednosti definisanog u odgovarajućem standardu EN prema sledećoj formuli:

Formel Mindestbruchgeschwindigkeit

vbruch = brzina lomljenja [m/s]

vzul = maksimalno dozvoljena obimna brzina (maksimalna radna brzina) [m/s]

S = faktor bezbednosti

Klingspor kao suosnivač organizacije „Organisation for the Safety of Abrasives“ (oSa) maksimalnu važnost pridaje bezbednosti svojih alata. Usklađenost sa bezbednosnim zahtevima zadatim u standardima se stoga kontroliše vrlo strogo. Tu između ostalog spada propisano ispitivanje bezbednosti u pogledu lomljenja pri ogledu sa centrifugalnom silom (tzv. eksploziono ispitivanje), kod kojeg se alat koji se ispituje (npr. SMT, rezna ploča, lepezasti brusni kotur) na pogodnom ispitnom stolu pri stalno rastućem broju obrtaja usled centrifugalne sile ubrzava do minimalne brzine lomljenja, a kod kompanije Klingspor dobrovoljno još malo preko te vrednosti.

Da bi se ispunili zahtevi standarda EN 13743, testirani alat pri ovom ispitivanju ne sme da se slomi.

Dokazivanje bezbednosti u pogledu loma se sprovodi na svakih 1000 proizvedenih SMT, reznih ploča / ploča za grubo brušenje, lepazastih brusnih koturova, itd. jeweils uvek po principu uzorka na jednom primerku. To znači da korisnik može da bude siguran da u slučaju proizvoda kompanije Klingspor uvek može da ima poverenja u maksimalno moguću bezbednost koja je ispitana u skladu sa važećim standadima i direktivama.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju