Elektrostatičko rasipanje

Prilikom proizvodnje brusnih sredstava na podlozi (npr. brusni koturovi, brusne trake, brusni tabaci, itd.) se brusna zrna sipaju na podlogu i tamo fiksiraju pomoću lepka i dodatnog laka. Posebno kod visokokvalitetnih brusnih sredstava pri tom se primenjuje postupak za elektrostatičko rasipanje.

Kod ovog postupka rasipanja brusna zrna ne padaju polako odozgo na podlogu, već u području rasipanja proizvopdne linije električnim naponom (50 kV) bivaju povučena prema gore, gde prodiru u lepak nanet na podlogu. Uslovljeno raspodelom mase i ubrzanjem se brusna zrna u toku leta orijentišu tako da vertikalno i sa debljim krajem okrenutim prema napred nailaze na podlogu i tamo bivaju pričvršćeni u lepku.

Pošto na taj način tuplji kraj brusnih zrna uvek u lepku, dok je oštar i šiljat kraj okrenut prema strani brušenja, ovaj postupak rasipanja dovodi do proizvoda koji već pre početka brusi vrlo agresivno i sa visokim stepenom skidanja materijala.

Klingspor koristi elektrostatički postupak kod svih brusnih sredstava na podlozi počev od veličine zrna P30 i finijih.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju