Centerless brusilica

Na "Centerless brusilici" pretežno okrugli obratci (npr. okrugli čelični profili i cevi) rotirajući prolaze pored jednog, ali najčešće pored više brusnih agregata (brusnih stanica). Predbrušenje, međubrušenje i završno brušenje na Centerless brusilicama se uglavnom sprovodi mokrim postupkom.

Kao brusni alati se koriste brusne trake (brusne trake za dugotrajnu upotrebu).

Usled podupiranja obratka koje se vrši u više tačaka na obratku, ne nastaju visoka opterećenja usled savijanja i torzije na obratcima. Tako se bez problema mogu brusiti i cevi sa tankim zidovima te kratki i skoro beskonačno dugački obratci. U kombinaciji sa sa brusnim rtakama za dugotrajnu upotrebu se brusi vrlo veliki broj dužinskih metara materijala koji treba da se obradi, sa konstantim kvalitetom površine.

 

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju