Antistatička oprema kod brusnih sredstava

Brusna sredstva koja se koriste specijalno za obradu neprovodnih materijala (poput npr. drva ili plastike), već u proizvodnji dobijaju antistatičku opremu, tj. dodaju se električno provodljivi sastavni materijali, koji se brinu za to da statički elektricitet može da bude odveden preko brusnog sredstva a time i preko mašine.

Usled trenja različitih materijala prilikom brušenja neizbežno dolazi do kretanja elektrona između površina koja su u međusobnom trenju a time i do razdvajanja naelektrisanja, koja kod neprovodljivih materijala dovode do toga da razlike u naelektrisanju ne mogu da se izjednače. Posledice su npr. prianjanje naelektrisane prašine od brušenja na brusnoj traci, mašini ili obratku, koju čak i dobar uređaj za usisavanje ne može da odvede. Upotrebom brusnih sredstava sa antistatičkom opremom, kakvi su u opštem slučaju uobičajena u obradi drveta, može da se spreči gore pomenuti fenomen i da se minimizuju naslage prašine, što između ostalog može da dovede i do produženja veka upotrebe brusnog sredstva.

Sve brusne trake za obradu drveta u programu kompanije Klingspor su naravno opremljene antistatičkom opremom i adekvatno su na zadnjoj strani označene utisnutim natpisom („Antistatic“). Kod nekih tipova pored „osnovne opreme“ na podlozi (papir, pletivo) dodatno postoji antistatička oprema na brusnoj strani, tako što se veznom sredstvu od sintetičke smole takođe dodaju električno provodni materijali (npr. grafit) (npr. PS 24 F, CS 538 Z). Ta brusna sredstva pružaju posebno delotvorno antistatičko dejstvo, koje čak u ekstremnim uslovima u kombinaciji sa odgovarajućim usisavanjem obezbeđuje proces brušenja skoro bez prašine.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju