Agresivnost brusnog alata

Agresivnost brusnog alata opisuje lakoću sa kojom alat seče odn. reže materijal koji se obrađuje. Indikatori za agresivnost brusnog alata su skidanje materijala po vremenskoj jedinici odn. potrebno vreme po rezu.

Na agresivnost u toku proizvodnje brusnog alata može da utiče kvalitet i osobine samog brusnog zrna, kao i njihov spoj sa materijalom nosača. Kod dijamantskih brusnih ploča na agresivnost ploča dodatno utiče segmentiranje rezne ivice.

Agresivniji brusni alati omogućuju kraća vremena obrade. Međutim, obično ruku pod ruku s tim idu gubici u odnosu na vek trajanja alata.

Da bi se korisniku pružila dodatna pomoć pri izboru najpogodnijeg brusnog alata za njegovu primenu, rotirajući alati za brušenje i rezanje se pored podele na tri Klingspor klase učinka (Extra, Supra, Special) dodatno klasifikuju u odnosu na njihovu agresivnost i vek trajanja. Ako korisnik posebno želi veliku agresivnost (to jest: kraća vremena rezanja i brušenja) a time i brzo napredovanje rada i kratka vremena obrade, može za to da izabere oedgovarajuće alate.

 

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju