Aglomerat

Pod pojmom aglomerat (lat. agglomerare = spojiti u jedno, nagomilati) se u oblasti brusnih sredstava podrazumeva povezivanje više brusnih zrna iste veličine, koji, pre nego što se pospu na podlogu, prethodno u jednom tehničkom procesu (konstrukciona aglomeracija) pomoću sintetičke smole oblikuje u veći granulat. Tako dobijena nagomilavanja zrna sa čvrstom vezom su više ili manje jednako velika i potom se kao u standardnom brusnom mineralu nanose na odgovarajući nosač brusnog sredstva i pričvršćuju se sintetičkom smolom.

Trake aglomerata nude korisniku višestruko duži vek upotrebe u poređenju sa standardnim, jednoslojnim brusnim trakama. Zbog toga ovde govorimo i o brusnim trakama za dugoročnu upotrebu. Pri tom je brušena površina u toku celog procesa brušenja relativno konstantna u odnosu na dubinu neravnine i sliku brušenja (potrošeno, tupo zrno se odlama, a sveže brusno zrno koje se nalazi pored ili ispod njega kreće da radi). Površina brusnog sredstva kod trake aglomerata usled nagomilavanja zrna u početku izgleda znatno grublje, ali je slika brušenja finija nego kod standardne brusne trake.

U oblasti brusnih traka Klingspor nudi različite tipove traka aglomerata pod dodatnim nazivom „Kulex“, koji se razlikuju prema tvrdoći vezivanja (meko – tvrdo), vrsti zrna (korund – silicijumkarbid) i podlozi (robusna – savitljiva) i tako su razvijeni za određene primene. Tipična područja primene su okruglo brušenje bez vrha kod cevi od nerđajućeg čelika ili brušenje površine ravnog čelika, limova i kalemova.

Odgovarajući proizvodi

Nazad na znanje o brušenju