Napomene o zaštiti podataka

1. Napomena

Ova izjava o zaštiti podataka se odnosi na veb prezentaciju "www.Klingspor.de".
Veb prezentaciju hostuje kompanija Klingspor Management GmbH & Co KG.
Lične podatke Klingspor prikuplja i koristi isključivo u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka. Lični podaci su informacije o vašem identitetu, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj. Ovi podaci će biti sačuvani samo ako nam ih aktivno dostavite.

2.    Upotreba podataka

2.1 Opšte

Klingspor lične podatke koje ste dostavili koristi samo


(1) da odgovori na vaša pitanja,

(2) da šalje informativni materijal,

(3) da informiše kompanije Klingspor grupe i njihove distributivne partnere o primeni i svrsi istraživanja tržišta i anketa, i

(4) za sprovođenje usluga koje ste tražili.

Klingspor nikakve podatke ne čuva duže nego što je potrebno.

2.2. Prikupljanje i čuvanje podataka

Kada se koristi veb prezentacija, automatski se čuvaju oni podaci, kod kojih se ne može isključiti indirektna referenca na vašu ličnost. Ovakvi podaci se generišu i prilikom pristupanja mnogim drugim stranicama drugih ponuđača. Ovo uključuje, na primer, informacije o korišćenom veb pretraživaču, posećenim stranicama i dužini boravka na njima.

Ukoliko bi se indirektno mogla napraviti referenca na određenu ličnost, Klingspor će obrisati informacije u kratkom roku. Van toga, podaci se koriste anonimno kako bi se dodatno poboljšala veb prezentacija za korisnike odn. osigurala njena bezbednost i stabilnost. Za posetu veb prezentacije kompanije Klingspor, ova kompanija inače ne zahteva informacije od vas, osim ako želite da koristite specijalne usluge kompanije Klingspor.

Ako želite da koristite određene personalizovane usluge, Klingspor vas pita za ime, eventualno korisničko ime i po potrebi za druge lične podatke. Na vama je da odlučite da li ćete da pošaljete ove podatke. Međutim, bez ovih podataka, Klingspor Vam ne može pružiti uslugu koja vam je potrebna u ovim slučajevima.

U informacijama koje nudi Klingspor, mogu se koristiti JavaScript, kolačići ili JAVA apleti. Upotreba ovih funkcija može se isključiti postavkama programa pretraživača od strane odgovarajućeg korisnika.
U određenim okolnostima, Klingspor će dopuniti podatke koje ste pružili sa podacima iz drugih izvora. Takvi dodatni podaci pomažu Klingsporu da proceni i poboljša svoju internet ponudu i usluge. Istovremeno se mogu utvrditi preference korisnika i tako se internet stranica i usluge kompanije Klingspor mogu prilagoditi vašim specifičnim potrebama.

Prosleđivanje anonimizovanih podataka (podaci koji se više ne mogu povezati sa Vama) partnerima i sponzorima moguća je u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

U bilo kom trenutku možete u skladu sa važećim zakonomposlati pisani upit, da li i koje lične informacije o vama čuvamo kod nas. Zatim ćemo vam poslati odgovarajući odgovor.

3.    Mesto obrade podataka

Veb serverom i veb sadržajima kompanije Klingspor u Nemačkoj upravlja i održava ih Klingspor Management GmbH & Co. KG.

4.    Google Analytics

Ova internet stranica koristi Google Analytics, veb analitički servis kompanije Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv. „kolačiće“, tekstualne datoteke, koje se pohranjnuju na vašem računaru i omogućavaju analizu korišćenja internet stranice.

Informacije o vašem korišćenju ove internet stranice, kreirane putem kolačića, po pravilu se prenose na server kompanije Google u SAD i tamo memorišu. IP anonimizacija je aktivirana na ovoj internet stranici, tako da Google prethodno skraćuje vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili drugim državama potpisnicama sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima se puna IP adresa šalje na server kompanije Google U SAD i tamo skraćuje.

U ime kompanije Klingspor, Google će koristiti ove informacije kako bi analizirao vašu upotrebu naše internet stranice, sastavio izveštaje o aktivnostima na ovoj internet stranici i pružio kompaniji Klingspor, kao vlasniku te internet stranice, druge usluge vezane za korišćenje internet stranice i korišćenje interneta. IP adresa koju je u sklopu Google Analytics prosledio vaš internet pregledač neće biti povezana sa drugim podacima kompanije Google. Pohranjivanje kolačića možete da sprečite odgovarajućim podešavanjem vašeg internet pregledača; međutim, Google napominje da u tom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove internet stranice u punom obimu.

Ova stranica osim toga koristi Google Analytics izveštaje o učinku prema demografskim karakteristikama i interesima, koji memorišu demografske karakteristike poput starosti i pola u jednom kolačiću. Podaci se ne mogu povezati sa konkretnom osobom i u svakom trenutku mogu da se deaktiviraju putem podešavanja prikaza.

Osim toga možete da sprečite prikupljanje podataka koje kreira kolačić i koji se odnose na vaše korišćenje internet stranice (uklj. vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka od strane kompanije Google, tako što preko veze u nastavku preuzmete i instalirate dostupni plugin-dodatak za internet pregledač. Aktuelna veza je: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.