Porudžbina uspešno kompletirana

Korisnik nije korisnik prodavnice (npr. kada nije prijavljen)