Grupe robe

 • Brusni alati za dopunu programa
 • Sirovo pletivo
 • Velur
 • Sirovi papir za brusno sredstvo
 • Fenolna smola
 • Boje i punila, aditivi i rastvarači
 • Osnovno telo za dijamantske alate
 • Štancovani delovi
 • Materijal pakovanja
 • Električni delovi
 • Pneumatski delovi
 • Hidraulika
 • Konstruisanje specijalnih mašina
 • Reklamni materijal
 • Softver i hardver
 • Kancelarijski materijal
 • Ostali alati za dopunu programa
 • Tehnička tekstilna oprema
 • Vulkan-fiber
 • Veličina brusnih zrna
 • Veličina dijamantskih zrna
 • Stakleno pletivo
 • Delovi od brizganog liva
 • Metalna vezica za dijamantske alate
 • Etikete
 • Sistemi lepka i mase za popunjavanje
 • Zaštita na radu
 • Usluge
 • Zanatlije
 • IT usluge
 • Logističke usluge