Impresum

Sva prava na internet prezentaciju Klingspor AG (server: www.klingspor.de) ostaju zadržana. Sadržaj Klingspor AG veb stranice je isključivo za ličnu upotrebu. Neovlašćeno kopiranje, ponovna upotreba ili promena veb stranice Klingspor AG nije dozvoljeno.

Uprkos pažljivoj kontroli sadržaja, Klingspor AG ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj spoljašnjih veza. Sadržaj povezanih stranica je isključivo odgovornost njihovih operatera.

Prikazana ponuda proizvoda i usluga, kao i tehnički podaci odgovaraju trenutnom stanju u Njemačkoj, rezervisane su promene i greške.

Odgovorni za sadržaj:
Klingspor AG
Hüttenstraße 36
D-35708 Haiger

Kućna adresa:
Hüttenstraße 36
D-35708 Haiger

Telefon: + 49 27 73 / 9 22 - 0
Faks: + 49 27 73 / 9 22 - 2 80/-396
e-pošta: info@klingspor.de

Trgovinski registar:
Veclar(Wetzlar) HRB 5037

Lična odgovornost:
Klingspor AG

Direktor:
Olaf ter Jung

Registracioni sud:
Osnovni sud Wetzlar

PDV identifikacioni broj
prema čl. 27 a zakona o PDV-u: DE112589645

Koncepcija, dizajn i programiranje
Heithoff & Companie GmbH
Am Mittelhafen 16
48155 Münster
Telefon: +49 251 414 84-0
Telefaks: +49 251 414 84-24
e-pošta: kontakt@heithoff.com
URL: www.heithoff.com

Werkbank Multimedia GmbH
Viktoriastr. 75
44787 Bochum
Telefon: +49 234 935 386-00
Telefaks: +49 234 935 386-06
e-pošta: mail@werkbank.de
URL: werkbank.de