Karbidna glodala

Prednosti

Područja primene

  • Građevinski čelik
  • meki NE metali
  • tvrdi NE metali
  • materijali sa otpornošću na visoke temperature
  • Liveno gvožđe
  • Plastike