PW 2000 Disk za čišćenje za Boja, Lak, Gitovi, Plastika, Metal, univerzalni, Kamen

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna SiC
Materijali
Boja
Lak
Gitovi
Plastika
Metal, univerzalni
Kamen
Prednosti: Specijalni kolut za čišćenje, idealan za uklanjanje oksida, rđe i boja - Obrada varova - Bez zapušenja