NCO 710 DB Brusni diskovi visokih performansi od brusnog runa za Nerđajući čelik, Titanijum, Čelik, Visokolegirani čelici, Neferitni metali, Aluminijum

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna SiC
Materijali
Nerđajući čelik
Titanijum
Čelik
Visokolegirani čelici
Neferitni metali
Aluminijum
Plastika
Područja upotrebe
Industrija pribora za jelo i noževa
Izrada aparata i posuda
Livnice
Medicinska tehnika
Proizvodnja motora
Prednosti: Otvorena struktura, nema začepljenja - Generiše izuzetno sliku brušenja satenom sa vrlo malim dubinama hrapavosti - Dug vek trajanja, konstantna i reproducibilna završna obrada - Uklanjanje srednjih (7SF) do jakih opiljaka (9SF) bez stvaranja sekundarnih opiljaka - Vrhunska izvedba sa izuzetnim vekom trajanja i snagom