NBS 800 Trake od brusnog runa za Nerđajući čelik, Neferitni metali

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Materijali
Nerđajući čelik
Neferitni metali
Metal, univerzalni
Područja upotrebe
Gradnja cevovoda
Industrija obrade nerđajućeg čelika
Izrada aparata i posuda
Metalne konstrukcije
Proizvodnja gelendera
Prednosti: Specijalni proizvod za završno brušenje, pomoću ručnih mašina (iziuzev ručnih tračnih mašina) i stacionarnih mašina - Idealan materijal za matiranje, satiniranje i za zvršnu obradu metalnih površina - Dug životni vek bez prevremenog zapušavanja
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Stepen finoće Oblik zatvarača trake Brusno runo Boja
30
Širina
800
Dužina
srednje
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
violet
Brusno runo Boja
40
Širina
618
Dužina
grubo
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
siv
Brusno runo Boja
40
Širina
618
Dužina
srednje
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
violet
Brusno runo Boja
40
Širina
618
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
40
Širina
820
Dužina
grubo
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
siv
Brusno runo Boja
40
Širina
820
Dužina
srednje
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
violet
Brusno runo Boja
40
Širina
820
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
50
Širina
450
Dužina
grubo
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
siv
Brusno runo Boja
50
Širina
450
Dužina
srednje
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
violet
Brusno runo Boja
75
Širina
2.000
Dužina
grubo
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
siv
Brusno runo Boja
75
Širina
2.000
Dužina
srednje
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
violet
Brusno runo Boja
75
Širina
2.000
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
50
Širina
2.000
Dužina
srednje
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
violet
Brusno runo Boja
50
Širina
2.000
Dužina
grubo
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
siv
Brusno runo Boja
50
Širina
2.000
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
40
Širina
760
Dužina
fino
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
zelen
Brusno runo Boja
150
Širina
2.000
Dužina
srednje
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
violet
Brusno runo Boja
150
Širina
2.000
Dužina
grubo
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
siv
Brusno runo Boja
150
Širina
2.000
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
40
Širina
760
Dužina
grubo
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
siv
Brusno runo Boja
40
Širina
760
Dužina
srednje
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
violet
Brusno runo Boja
90
Širina
395
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
90
Širina
395
Dužina
srednje
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
violet
Brusno runo Boja
90
Širina
395
Dužina
grubo
Stepen finoće
F3W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
siv
Brusno runo Boja

Alternativni proizvodi