NBF 800 Uske trake za Nerđajući čelik, Neferitni metali

Područja primene:
Nerđajući čelik
Neferitni metali
Metal, univerzalni
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Prednosti: Specijalni proizvod za obradu metala i nerđajućeg čelika pomoću ručnih tračnih mašina - Idealan materijal za matiranje,satiniranje i za zvršnu obradu metalnih površina - Dug životni vek bez prevremenog zapušavanja
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Stepen finoće Oblik zatvarača trake Brusno runo Boja Broj artikla
6
Širina
520
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
258646
Broj artikla
6
Širina
520
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
258647
Broj artikla
6
Širina
520
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
258648
Broj artikla
9
Širina
533
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
258652
Broj artikla
9
Širina
533
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
258653
Broj artikla
9
Širina
533
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
258654
Broj artikla
10
Širina
330
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
258655
Broj artikla
10
Širina
330
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
258656
Broj artikla
10
Širina
330
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
258657
Broj artikla
12
Širina
520
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
258658
Broj artikla
12
Širina
520
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
258659
Broj artikla
12
Širina
520
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
258660
Broj artikla
12
Širina
533
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
258661
Broj artikla
12
Širina
533
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
258662
Broj artikla
12
Širina
533
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
258663
Broj artikla
13
Širina
457
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
258664
Broj artikla
13
Širina
457
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
258665
Broj artikla
13
Širina
457
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
258666
Broj artikla
13
Širina
610
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
258667
Broj artikla
13
Širina
610
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
258668
Broj artikla
13
Širina
610
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
258669
Broj artikla
20
Širina
520
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
258671
Broj artikla
20
Širina
520
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
258672
Broj artikla
20
Širina
520
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
258673
Broj artikla
28
Širina
533
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
258674
Broj artikla
28
Širina
533
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
258695
Broj artikla
28
Širina
533
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
258696
Broj artikla
30
Širina
533
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
258699
Broj artikla
30
Širina
533
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
258700
Broj artikla
30
Širina
533
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
258701
Broj artikla
30
Širina
610
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
258703
Broj artikla
30
Širina
610
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
258704
Broj artikla