NBF 800 Uske trake za Nerđajući čelik, Neferitni metali

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Materijali
Nerđajući čelik
Neferitni metali
Metal, univerzalni
Prednosti: Specijalni proizvod za obradu metala i nerđajućeg čelika pomoću ručnih tračnih mašina - Idealan materijal za matiranje,satiniranje i za zvršnu obradu metalnih površina - Dug životni vek bez prevremenog zapušavanja
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Stepen finoće Oblik zatvarača trake Brusno runo Boja
30
Širina
533
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
30
Širina
533
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
30
Širina
533
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
30
Širina
610
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
6
Širina
520
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
6
Širina
520
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
6
Širina
520
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
9
Širina
533
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
9
Širina
533
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
9
Širina
533
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
10
Širina
330
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
10
Širina
330
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
10
Širina
330
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
12
Širina
520
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
12
Širina
520
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
12
Širina
520
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
12
Širina
533
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
13
Širina
457
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
13
Širina
457
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
13
Širina
457
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
13
Širina
610
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
13
Širina
610
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
13
Širina
610
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
20
Širina
520
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja
20
Širina
520
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
20
Širina
520
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
28
Širina
533
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
28
Širina
533
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
6
Širina
610
Dužina
veoma fino
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
plav
Brusno runo Boja
6
Širina
610
Dužina
srednje
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
crvenkasto braon
Brusno runo Boja
6
Širina
610
Dužina
grubo
Stepen finoće
F4W trake od br.runa
Oblik zatvarača trake
braon
Brusno runo Boja

Alternativni proizvodi