NDS 555 Podloga za SCM diskove sa runom

Prednosti: Veoma dobro prijanjanje samopričvršćavajućih diskova od brusnog runa - Za srednje brušenje i poliranje