HST 555 Podloga sa multi otvorima za vibracione brusilice

Prednosti: Odlično prijanjanje svih fino oslojenih samopričvršćavajućih diskova, sa samopričvršćavajućim slojem otpornim na toplotu - Za standardne vrste otvora kao i za raznovrsne multi otvore - Kompatibilan na svim vibracionim brusilicama
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Prihvat Stepen tvrdoće Oblik izreza Dopušteni o/min
150
Prečnik
navoj M8/ 5/16"
Prihvat
soft
Stepen tvrdoće
multi otvor
multi otvor
Pogodno za sve uobičajene brusne točkove / šablone rupa
Oblik izreza
12.000
Dopušteni o/min
150
Prečnik
navoj M8/ 5/16"
Prihvat
medium
Stepen tvrdoće
multi otvor
multi otvor
Pogodno za sve uobičajene brusne točkove / šablone rupa
Oblik izreza
12.000
Dopušteni o/min
150
Prečnik
navoj M8/ 5/16"
Prihvat
hard
Stepen tvrdoće
multi otvor
multi otvor
Pogodno za sve uobičajene brusne točkove / šablone rupa
Oblik izreza
12.000
Dopušteni o/min