HST 359 Podloga za samopričvršćavajuće diskove

Prednosti: Veoma dobro prijanjanje svih samopričvršćavajućih diskova - Za srednje brušenje i poliranje