SM 611 Lepezasti brusevi za Boja, Lak, Gitovi, Drvo, Plastika, Metal, univerzalni

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Materijali
Boja
Lak
Gitovi
Drvo
Plastika
Metal, univerzalni
Prednosti: Ravnomerno glatka obrađena površina - Za univerzalnu upotrebu prema svim materijalima - Lepezaste, radijalno postavljene lamele prilagođavaju se konturi predmeta
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Širina/mm Otvor/mm Zrno Vmax m/s Dopušteni o/min Brusni materijali tip
100
Prečnik
30
Širina
21
Otvor
40
Zrno
50
Vmax
9.500
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
100
Prečnik
30
Širina
21
Otvor
60
Zrno
50
Vmax
9.500
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
100
Prečnik
30
Širina
21
Otvor
80
Zrno
50
Vmax
9.500
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
100
Prečnik
30
Širina
21
Otvor
120
Zrno
50
Vmax
9.500
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
100
Prečnik
30
Širina
21
Otvor
180
Zrno
50
Vmax
9.500
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
140
Prečnik
50
Širina
21
Otvor
40
Zrno
50
Vmax
6.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
140
Prečnik
50
Širina
21
Otvor
60
Zrno
50
Vmax
6.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
140
Prečnik
50
Širina
21
Otvor
80
Zrno
50
Vmax
6.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
140
Prečnik
50
Širina
21
Otvor
120
Zrno
50
Vmax
6.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
25
Širina
43,1
Otvor
40
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
CS 310 XF
Brusni materijali tip
165
Prečnik
25
Širina
43,1
Otvor
60
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
25
Širina
43,1
Otvor
80
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
25
Širina
43,1
Otvor
100
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
25
Širina
43,1
Otvor
120
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
25
Širina
43,1
Otvor
150
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
25
Širina
43,1
Otvor
240
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
30
Širina
43,1
Otvor
40
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
30
Širina
43,1
Otvor
60
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
30
Širina
43,1
Otvor
80
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
30
Širina
43,1
Otvor
120
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
30
Širina
43,1
Otvor
180
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
40
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
50
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
60
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
80
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
100
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
120
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
150
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
180
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
240
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
165
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
320
Zrno
50
Vmax
5.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
200
Prečnik
25
Širina
68,2
Otvor
120
Zrno
50
Vmax
4.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
200
Prečnik
50
Širina
68,2
Otvor
40
Zrno
50
Vmax
4.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
200
Prečnik
50
Širina
68,2
Otvor
60
Zrno
50
Vmax
4.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
200
Prečnik
50
Širina
68,2
Otvor
80
Zrno
50
Vmax
4.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
200
Prečnik
50
Širina
68,2
Otvor
120
Zrno
50
Vmax
4.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
250
Prečnik
25
Širina
68,2
Otvor
60
Zrno
50
Vmax
3.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
250
Prečnik
25
Širina
68,2
Otvor
80
Zrno
50
Vmax
3.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
250
Prečnik
25
Širina
68,2
Otvor
120
Zrno
50
Vmax
3.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
250
Prečnik
30
Širina
68,2
Otvor
60
Zrno
50
Vmax
3.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
250
Prečnik
30
Širina
68,2
Otvor
80
Zrno
50
Vmax
3.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
250
Prečnik
30
Širina
68,2
Otvor
240
Zrno
50
Vmax
3.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
250
Prečnik
50
Širina
68,2
Otvor
40
Zrno
50
Vmax
3.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
250
Prečnik
50
Širina
68,2
Otvor
60
Zrno
50
Vmax
3.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
250
Prečnik
50
Širina
68,2
Otvor
80
Zrno
50
Vmax
3.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
250
Prečnik
50
Širina
68,2
Otvor
120
Zrno
50
Vmax
3.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
250
Prečnik
50
Širina
68,2
Otvor
180
Zrno
50
Vmax
3.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
250
Prečnik
50
Širina
68,2
Otvor
220
Zrno
50
Vmax
3.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
250
Prečnik
50
Širina
68,2
Otvor
240
Zrno
50
Vmax
3.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
250
Prečnik
50
Širina
68,2
Otvor
320
Zrno
50
Vmax
3.800
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
300
Prečnik
50
Širina
97,8
Otvor
40
Zrno
50
Vmax
3.200
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
300
Prečnik
50
Širina
97,8
Otvor
80
Zrno
50
Vmax
3.200
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
300
Prečnik
50
Širina
97,8
Otvor
120
Zrno
50
Vmax
3.200
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
300
Prečnik
50
Širina
97,8
Otvor
180
Zrno
50
Vmax
3.200
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
300
Prečnik
50
Širina
97,8
Otvor
240
Zrno
50
Vmax
3.200
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip
300
Prečnik
50
Širina
97,8
Otvor
320
Zrno
50
Vmax
3.200
Dopušteni o/min
LS 309 X
Brusni materijali tip