MM 650 Lepezasti brusevi za Boja, Lak, Masa, Drvo, Metal, univerzalni

Područja primene:
Boja
Lak
Masa
Drvo
Metal, univerzalni
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Prednosti: Lepezasti brus sa uzduž perforiranim lamelama za obradu jako profilisanih delova - Izuzetna završna obrada
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Širina/mm Otvor/mm Zrno Vmax m/s Dopušteni broj obrtaja Tip oslojenog abraziva Broj artikla Dostupnost
250
Prečnik
100
Širina
43,1
Otvor
80
Zrno
32
Vmax
2.450
Dopušteni broj obrtaja
LS 309 JF
Tip oslojenog abraziva
10210
Broj artikla
Dostupnost
250
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
180
Zrno
32
Vmax
2.450
Dopušteni broj obrtaja
LS 309 JF
Tip oslojenog abraziva
2482
Broj artikla
Dostupnost
250
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
150
Zrno
32
Vmax
2.450
Dopušteni broj obrtaja
LS 309 JF
Tip oslojenog abraziva
2483
Broj artikla
Dostupnost
250
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
120
Zrno
32
Vmax
2.450
Dopušteni broj obrtaja
LS 309 JF
Tip oslojenog abraziva
2485
Broj artikla
Dostupnost
250
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
100
Zrno
32
Vmax
2.450
Dopušteni broj obrtaja
LS 309 JF
Tip oslojenog abraziva
2486
Broj artikla
Dostupnost
250
Prečnik
100
Širina
43,1
Otvor
120
Zrno
32
Vmax
2.450
Dopušteni broj obrtaja
LS 309 JF
Tip oslojenog abraziva
2740
Broj artikla
Dostupnost
250
Prečnik
100
Širina
43,1
Otvor
150
Zrno
32
Vmax
2.450
Dopušteni broj obrtaja
LS 309 JF
Tip oslojenog abraziva
2741
Broj artikla
Dostupnost
250
Prečnik
100
Širina
43,1
Otvor
180
Zrno
32
Vmax
2.450
Dopušteni broj obrtaja
LS 309 JF
Tip oslojenog abraziva
2742
Broj artikla
Dostupnost
250
Prečnik
50
Širina
43,1
Otvor
80
Zrno
32
Vmax
2.450
Dopušteni broj obrtaja
LS 309 JF
Tip oslojenog abraziva
2750
Broj artikla
Dostupnost