MM 630 Lepezasti brusevi za Boja, Lak, Masa, Drvo, Metal, univerzalni

Područja primene:
Boja
Lak
Masa
Drvo
Metal, univerzalni
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Prednosti: Lepezasti brus sa uzdužnim perforiranim lamelama za obradu jako profilisanih delova - Namenjen za ručne mašine
Resetovanje filtera
Prečnik u mm Širina u mm Prečnik vratila u mm Zrno Vmax u m/s Dopušteni broj obrtaja u 1/min Broj artikla Dostupnost
180
Prečnik
25
Širina
6
Prečnik vratila
80
Zrno
40
Vmax
4.200
Dopušteni broj obrtaja
262630
Broj artikla
Dostupnost
180
Prečnik
25
Širina
6
Prečnik vratila
120
Zrno
40
Vmax
4.200
Dopušteni broj obrtaja
262631
Broj artikla
Dostupnost
180
Prečnik
25
Širina
6
Prečnik vratila
180
Zrno
40
Vmax
4.200
Dopušteni broj obrtaja
262632
Broj artikla
Dostupnost
180
Prečnik
50
Širina
6
Prečnik vratila
80
Zrno
40
Vmax
4.200
Dopušteni broj obrtaja
262634
Broj artikla
Dostupnost
180
Prečnik
50
Širina
6
Prečnik vratila
120
Zrno
40
Vmax
4.200
Dopušteni broj obrtaja
262635
Broj artikla
Dostupnost
180
Prečnik
50
Širina
6
Prečnik vratila
180
Zrno
40
Vmax
4.200
Dopušteni broj obrtaja
262636
Broj artikla
Dostupnost