DE 600 B Supra Pojedinačni segment za Beton

Klasa Supra
Agresivnost
Trajanje
Područja primene:
Beton
Prednosti: Pojedinačni segmentni vrh za brz početni rez - Zamenski segmenti za krune DK 612 B i DK 654
Resetovanje filtera
Širina segmenta u mm Broj artikla Dostupnost
3,5
Širina segmenta
325834
Broj artikla
Dostupnost
4
Širina segmenta
325836
Broj artikla
Dostupnost
4
Širina segmenta
325837
Broj artikla
Dostupnost
3,5
Širina segmenta
325835
Broj artikla
Dostupnost
3,5
Širina segmenta
325833
Broj artikla
Dostupnost
5
Širina segmenta
325839
Broj artikla
Dostupnost
4
Širina segmenta
325838
Broj artikla
Dostupnost