DE 600 B Supra Pojedinačni segment za Beton

Klasa Supra
Agresivnost
Trajanje
Područja primene:
Beton
Karakteristike
Segmentacija Standardan
Dizajn Laserski var
Prednosti: Pojedinačni segmentni vrh za brz početni rez - Zamenski segmenti za krune DK 612 B i DK 654
Resetovanje filtera
Širina segmenta/mm Pogodan za Verzija ivice Broj artikla Dostupnost
3,5
Širina segmenta
SM 611/NCW/NFW 600 (Ø165)
Pogodan za
Verzija ivice
325833
Broj artikla
Dostupnost
3,5
Širina segmenta
Ø 72-87
Pogodan za
Verzija ivice
325834
Broj artikla
Dostupnost
3,5
Širina segmenta
Ø 92-112
Pogodan za
Verzija ivice
325835
Broj artikla
Dostupnost
4
Širina segmenta
Ø 107-142
Pogodan za
Verzija ivice
325836
Broj artikla
Dostupnost
4
Širina segmenta
Ø 142-182
Pogodan za
Verzija ivice
325837
Broj artikla
Dostupnost
4
Širina segmenta
Ø 182-272
Pogodan za
Verzija ivice
325838
Broj artikla
Dostupnost
5
Širina segmenta
Ø >272
Pogodan za
Pojedinačan ravan segment
Verzija ivice
325839
Broj artikla
Dostupnost