FL 76 Čelična bandža

Prednosti: Čelična bandža povećava bočnu stabilnost tankih reznih ploča prečnika 180 mm i 230 mm
Resetovanje filtera
Širina u mm Broj artikla Dostupnost
76
Širina
236130
Broj artikla
Dostupnost