C 24 Extra Kronenflex® rezne ploče većeg prečnika za Kamen, Beton

Karakteristike
Klasa Extra
Vezivo Sintetička smola, sa ojačanim vlaknima
Vrsta zrna Silicijum karbid
Agresivnost
Trajanje
Tvrdoća
Materijali
Kamen
Beton
Područja upotrebe
Gradnja puteva
Hortikultura i pejzažna arhitektura
Kamenorezački pogoni
Visokogradnja i niskogradnja
Prednosti: Optimalna za primenu na svim mineralnim materijalima, zahvaljujući oštrom zrnu SiC - Upotreba pomoću ručnih benzinskih mašina, 80 m/s