Žičane ćetke

Vrsta obrade
Materijal
Mašina
Područja upotrebe
Grupa proizvoda
Četke
Prečnik/mm
Širina/mm
Dužina/mm
Prečnik vratila/mm
Otvor/mm
Efektivna dužina
Dužina žice
Debljina žice
Prihvat
Broj pletenica
Materijal žice
Broj redova