HF 100 F Karbidna glodala

Karakteristike: Glodalo sa oblim završetkom - Označavanje u skladu sa DIN 8032: RBF Prednosti: Posebno pogodno glodalo za obradu uskih kontura
Resetovanje filtera
Prečnik u mm Dužina u mm Prečnik vratila u mm Visina u mm Ozubljenje Dopušteni broj obrtaja u 1/min Broj artikla Dostupnost
6
Prečnik
50
Dužina
6
Prečnik vratila
18
Visina
Duplo nazubljenje
Ozubljenje
65.000
Dopušteni broj obrtaja
295971
Broj artikla
Dostupnost
8
Prečnik
65
Dužina
6
Prečnik vratila
20
Visina
Duplo nazubljenje
Ozubljenje
55.000
Dopušteni broj obrtaja
295978
Broj artikla
Dostupnost
9,6
Prečnik
64
Dužina
6
Prečnik vratila
19
Visina
Grubo pojed.nazubljenje
Ozubljenje
55.000
Dopušteni broj obrtaja
295985
Broj artikla
Dostupnost
9,6
Prečnik
64
Dužina
6
Prečnik vratila
19
Visina
Duplo nazubljenje
Ozubljenje
55.000
Dopušteni broj obrtaja
295987
Broj artikla
Dostupnost
12,7
Prečnik
70
Dužina
6
Prečnik vratila
25
Visina
Grubo pojed.nazubljenje
Ozubljenje
35.000
Dopušteni broj obrtaja
296007
Broj artikla
Dostupnost
12,7
Prečnik
70
Dužina
6
Prečnik vratila
25
Visina
Duplo nazubljenje
Ozubljenje
35.000
Dopušteni broj obrtaja
296010
Broj artikla
Dostupnost
16
Prečnik
70
Dužina
6
Prečnik vratila
25
Visina
Duplo nazubljenje
Ozubljenje
25.000
Dopušteni broj obrtaja
296020
Broj artikla
Dostupnost
6
Prečnik
50
Dužina
6
Prečnik vratila
18
Visina
Nazubljenje Čelik
Ozubljenje
65.000
Dopušteni broj obrtaja
334151
Broj artikla
Dostupnost
6
Prečnik
50
Dužina
6
Prečnik vratila
18
Visina
Nazubljenje INOX
Ozubljenje
65.000
Dopušteni broj obrtaja
334152
Broj artikla
Dostupnost
8
Prečnik
65
Dužina
6
Prečnik vratila
20
Visina
Nazubljenje Čelik
Ozubljenje
55.000
Dopušteni broj obrtaja
334153
Broj artikla
Dostupnost
8
Prečnik
65
Dužina
6
Prečnik vratila
20
Visina
Nazubljenje INOX
Ozubljenje
55.000
Dopušteni broj obrtaja
334154
Broj artikla
Dostupnost
9,6
Prečnik
64
Dužina
6
Prečnik vratila
19
Visina
Nazubljenje Čelik
Ozubljenje
55.000
Dopušteni broj obrtaja
334155
Broj artikla
Dostupnost
9,6
Prečnik
64
Dužina
6
Prečnik vratila
19
Visina
Nazubljenje INOX
Ozubljenje
55.000
Dopušteni broj obrtaja
334156
Broj artikla
Dostupnost
12,7
Prečnik
70
Dužina
6
Prečnik vratila
25
Visina
Nazubljenje Čelik
Ozubljenje
35.000
Dopušteni broj obrtaja
334157
Broj artikla
Dostupnost
12,7
Prečnik
70
Dužina
6
Prečnik vratila
25
Visina
Nazubljenje INOX
Ozubljenje
35.000
Dopušteni broj obrtaja
334158
Broj artikla
Dostupnost
3
Prečnik
38
Dužina
3
Prečnik vratila
14
Visina
Pojedinacno nazubljenje
Ozubljenje
100.000
Dopušteni broj obrtaja
295946
Broj artikla
Dostupnost
3
Prečnik
38
Dužina
3
Prečnik vratila
14
Visina
Duplo nazubljenje
Ozubljenje
100.000
Dopušteni broj obrtaja
295951
Broj artikla
Dostupnost