HF 100 D Karbidna glodala

Karakteristike: Oblo glodalo - Označavanje u skladu sa DIN 8032: KUD Prednosti: Za obradu kontura i otvora - Posebno pogodno za obradu teško dostupnih mesta
Resetovanje filtera
Prečnik u mm Dužina u mm Prečnik vratila u mm Visina u mm Ozubljenje Dopušteni broj obrtaja u 1/min Broj artikla Dostupnost
6
Prečnik
50
Dužina
6
Prečnik vratila
4,7
Visina
Pojedinacno nazubljenje
Ozubljenje
65.000
Dopušteni broj obrtaja
295815
Broj artikla
Dostupnost
6
Prečnik
50
Dužina
6
Prečnik vratila
4,7
Visina
Duplo nazubljenje
Ozubljenje
65.000
Dopušteni broj obrtaja
295819
Broj artikla
Dostupnost
8
Prečnik
52
Dužina
6
Prečnik vratila
6
Visina
Duplo nazubljenje
Ozubljenje
55.000
Dopušteni broj obrtaja
295831
Broj artikla
Dostupnost
9,6
Prečnik
54
Dužina
6
Prečnik vratila
8
Visina
Duplo nazubljenje
Ozubljenje
55.000
Dopušteni broj obrtaja
295843
Broj artikla
Dostupnost
12,7
Prečnik
56
Dužina
6
Prečnik vratila
11
Visina
Grubo pojed.nazubljenje
Ozubljenje
35.000
Dopušteni broj obrtaja
295857
Broj artikla
Dostupnost
12,7
Prečnik
56
Dužina
6
Prečnik vratila
11
Visina
Duplo nazubljenje
Ozubljenje
35.000
Dopušteni broj obrtaja
295859
Broj artikla
Dostupnost
16
Prečnik
60
Dužina
6
Prečnik vratila
14
Visina
Duplo nazubljenje
Ozubljenje
25.000
Dopušteni broj obrtaja
295868
Broj artikla
Dostupnost
9,6
Prečnik
54
Dužina
6
Prečnik vratila
8
Visina
Grubo pojed.nazubljenje
Ozubljenje
55.000
Dopušteni broj obrtaja
300054
Broj artikla
Dostupnost
6
Prečnik
50
Dužina
6
Prečnik vratila
4,7
Visina
Nazubljenje Čelik
Ozubljenje
65.000
Dopušteni broj obrtaja
334141
Broj artikla
Dostupnost
6
Prečnik
50
Dužina
6
Prečnik vratila
4,7
Visina
Nazubljenje INOX
Ozubljenje
65.000
Dopušteni broj obrtaja
334142
Broj artikla
Dostupnost
8
Prečnik
52
Dužina
6
Prečnik vratila
6
Visina
Nazubljenje Čelik
Ozubljenje
55.000
Dopušteni broj obrtaja
334143
Broj artikla
Dostupnost
8
Prečnik
52
Dužina
6
Prečnik vratila
6
Visina
Nazubljenje INOX
Ozubljenje
55.000
Dopušteni broj obrtaja
334144
Broj artikla
Dostupnost
9,6
Prečnik
54
Dužina
6
Prečnik vratila
8
Visina
Nazubljenje INOX
Ozubljenje
55.000
Dopušteni broj obrtaja
334145
Broj artikla
Dostupnost
9,6
Prečnik
54
Dužina
6
Prečnik vratila
8
Visina
Nazubljenje Čelik
Ozubljenje
55.000
Dopušteni broj obrtaja
334146
Broj artikla
Dostupnost
12,7
Prečnik
56
Dužina
6
Prečnik vratila
11
Visina
Nazubljenje Čelik
Ozubljenje
35.000
Dopušteni broj obrtaja
334147
Broj artikla
Dostupnost
12,7
Prečnik
56
Dužina
6
Prečnik vratila
11
Visina
Nazubljenje INOX
Ozubljenje
35.000
Dopušteni broj obrtaja
334148
Broj artikla
Dostupnost
3
Prečnik
38
Dužina
3
Prečnik vratila
2,5
Visina
Pojedinacno nazubljenje
Ozubljenje
100.000
Dopušteni broj obrtaja
295778
Broj artikla
Dostupnost
3
Prečnik
38
Dužina
3
Prečnik vratila
2,5
Visina
Duplo nazubljenje
Ozubljenje
100.000
Dopušteni broj obrtaja
295784
Broj artikla
Dostupnost
4
Prečnik
38
Dužina
3
Prečnik vratila
3,4
Visina
Duplo nazubljenje
Ozubljenje
65.000
Dopušteni broj obrtaja
295798
Broj artikla
Dostupnost