Fiber diskovi

Vrsta obrade
Materijal
Mašina
Područja upotrebe
Grupa proizvoda
Fiber diskovi
Konfekcijski oblik
Prečnik/mm
Širina/mm
Dužina/mm
Otvor/mm
Prihvat
Stepen finoće
Vrsta zrna
Forma rupe

Preko 100 fudbalskih terena proizvedenih fiber-ploča godišnje

Klingspor fiber ploče su idealne za grubo i fino brušenje, kao i za uklanjanje rđe sa metalnih delova, za skidanje opiljaka sa ivica i za obradu šavova zavarivanja. Sa odgovarajućim potpornim tanjirom, brusne fiber-ploče se takođe mogu koristiti za finu obradu metala. Ostale prednosti fiber-ploča Klingspor su: nisko začepljenje, natprosečan radni vek, ravnomeran rezultat brušenja i hladno brušenje. Ove prednosti čine fiber-ploče jednim od najprodavanijih proizvoda Klingspora - sa godišnjim obimom proizvodnje koji odgovara površini od preko 100 fudbalskih terena.

Brusni diskovi od vulkanizovanih vlakana: Noseći materijal kao davalac imena

Fiber-ploče koji pripadaju brusnim sredstvima na podlozi duguju svoje ime korišćenom nosećem materijalu od vulkanizovanih vlakana: kompozitni materijal napravljen od pamučnih i celuloznih vlakana. Lagana i istovremeno elastična podloga u kombinaciji sa gusto raspodeljenim brusnim zrnom od

 • korunda
 • cirkonijum korunda i
 • keramičkog korunda

čini osnovu za diskove visokog učinka koji bez napora obrađuju čak i najzahtevnije površine.

Širok asortiman proizvoda za najrazličitije primene

Klingspor brusne fiber-ploče odlikuju se visokim učinkom skidanja i životnim vekom, kao i optimalnim rezultatom brušenja. Široka paleta granulacija omogućava izbor optimalnog alata za svaku primenu. Područja primene npr. su:

 • nerđajući čelik
 • čelik
 • metal
 • aluminijum

Dodatnim nanošenjem obloga sa aktivnim supstancama kao što su tzv. višestruki spoj i ACT tehnologija proširuju opseg primene brusnih fiber-ploča i značajno produžavaju njihov radni vek.

Brusne fiber-ploče sa višestrukim spojem, kao što je tip CS 570, odlični su za obradu nerđajućeg čelika. Obloge sa višestrukim spojem obezbeđuju hladnu završnu obradu i sprečavaju pojavu oksidacionih boja.

Napredna tehnologija premaza se koristi na svim Klingspor fiber-pločama koji imaju skraćenicu „ACT“ u svom nazivu, kao npr.: FS 964 ACT. Osigurava znatno veću adheziju zrna tokom obrade metala. Ovo značajno produžava radni vek brusne fiber-ploče.

Odgovarajući potporni tanjiri zaokružuju program fiber-ploča

Za upotrebu na ugaonoj brusilici, fiber-ploče moraju biti pričvršćene na potporni tanjir. Potporni tanjiri iz Klingspor asortimana fiber-ploča razlikuju se po svojoj tvrdoći i strukturi površine, a time i po oblasti primene. Vrsta primene ima odlučujući uticaj na izbor odgovarajućeg potpornog tanjira.

Srednje tvrdi ST 358 sa svojom glatkom površinom je najbolji izbor za ravnomeran rezultat brušenja za fino i površinsko brušenje. Zbog svoje manje tvrdoće u poređenju sa ST 358 A, dobro se prilagođava obratku, a takođe je pogodan za konturne radove i zaobljivanje ivica.

Tvrdi i istovremeno stabilniji ST 358 A sa svojom rebrastom površinom postiže do 30% više skidanja materijala od ST 358. Tvrdi, rebrasti potporni tanjir se stoga preporučuje za sve radove gde se želi najveće moguće skidanje materijala, kao što su

 • grubi radovi brušenja i grubo brušenje,
 • lomljenje ivica,
 • radovi uklanjanja opiljaka sa ivica i
 • obrada šavova zavarivanja.

Štancovani oblici, skladištenje i bezbednost fiber-ploča

Klingspor standardno ima fiber-ploče sa okruglim i zvezdastim rupama. Zahvaljujući najnovijoj tehnologiji laserskog sečenja, na zahtev su dostupni i specijalni štancovani oblici.

Brusni diskovi od vlaknastog materijala kompanije Klingspor brušenje su ispitane u skladu sa direktivama oSa i garantovano se pridržavaju evropskog standarda za bezbednost EN 12413. Da bi se osigurala bezbedna upotreba na duži rok i da bi se postigli optimalni rezultati brušenja, neophodno je pravilno skladištenje fiber-ploča.

Da bi se izbeglo uvijanje fiber-ploča osetljivih na vlagu i temperaturu, preporučuje se skladištenje na temperaturi od 18 do 22 °C i relativnoj vlažnosti od oko 45% do 65%. Treba izbegavati direktnu sunčevu svetlost kako se fiber ploča ne bi osušila i postala krta. Dozator za fiber-ploče FS 555 sa prostorom za do 100 fiber-ploča je pomoć za jednostavno skladištenje i uklanjanje na radnom mestu.