Fiber diskovi

Vrsta obrade
Materijal
Mašina
Konfekcija
Fiber diskovi
Prečnik u mm
Širina u mm
Dužina u mm
Otvor u mm
Prihvat
Stepen finoće