RFM 652 Elastični brusevi za Aluminijum, Neferitni metali

Karakteristike
Vezivo Umetna masa
Vrsta zrna SiC
Materijali
Aluminijum
Neferitni metali
Prednosti: Stvara ravnomerno obrađenu satiniranu površinu - Finu obradu obezbeđuje elastična struktura - Efektno upotrebljiv do potpunog istrošenja brusnog valjka - Dostupne u dve verzije: sa žljebom na osovini, za sigurno i jednostavno pričvršćavanje (dostupnost po zahtevu) i sa punom osovinom (standardna izvedba, na lageru)