Diskovi za brzu zamenu

Vrsta obrade
Materijal
Mašina
Grupa proizvoda
Diskovi za brzu zamenu
Prečnik u mm
Širina u mm
Dužina u mm
Prečnik vratila u mm
Prihvat
Stepen finoće