DS 600 S Supra Dijamantske šolje za primenu pomoću ugaonih brusilica za Beton, Šamot, Prirodni kamen, Zidarska opeka , Cigla

Погодно за суву употребу
Karakteristike
Klasa Supra
Segmentacija Standardan
Dizajn Lončasto
Agresivnost
Trajanje
Materijali
Beton
Šamot
Prirodni kamen
Zidarska opeka
Cigla
Područja upotrebe
Fabrike betona
Keramičari
Preduzeća koja rade sa prirodnim kamenom
Visokogradnja
Prednosti: Izuzetno odvođenje prašine omogućeno je pomoću specijalno osmišljenih otvora - Mala težina dobijena je pomoću izuzetno lakog čeličnog nosača - Agresivne performanse i rad sa minimalnim vibracijama - M14 dostupan adapter, pogledajte DZ 114