DZ 100 RR Redukciono prstenje

Prednosti: Redukciono prstenje za bolje prijanjanje
Resetovanje filtera
Širina u mm Dužina u mm Visina u mm Broj artikla Dostupnost
22,23
Širina
1,2
Dužina
20
Visina
337282
Broj artikla
Dostupnost
25,4
Širina
9
Dužina
20
Visina
339133
Broj artikla
Dostupnost
22,23
Širina
1,2
Dužina
15,88
Visina
337148
Broj artikla
Dostupnost
25,4
Širina
2
Dužina
20
Visina
328933
Broj artikla
Dostupnost
30
Širina
2
Dužina
25,4
Visina
337344
Broj artikla
Dostupnost
25,4
Širina
2,5
Dužina
20
Visina
328934
Broj artikla
Dostupnost