DT 600 U Supra Dijamantske testere većeg prečnika za Građevinski materijali, Beton, Stari beton, armirani, Krečni peščar

Погодно за мокру и суву употребу Laserski var
Karakteristike
Klasa Supra
Segmentacija Kratki segmenti
Dizajn Laserski var
Agresivnost
Trajanje
Materijali
Građevinski materijali
Beton
Stari beton, armirani
Krečni peščar
Područja upotrebe
Građevinski preduzimači
Hortikultura i pejzažna arhitektura
Preduzeća koja postavljaju kaldrmu
Preduzeća koja rade sa prirodnim kamenom
Stovarište
Visokogradnja
Prednosti: Vrhunske rezne karakteristike - Izuzetan radni vek zahvaljujući korišćenju visoko kvalitetnih sirovina i dijamanata - Čist rez - Jednostavno sečenje zahvaljujući kratkim nazubljenim segmentima
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Otvor/mm Vmax m/s Dopušteni o/min Širina segmenta/mm Visina segmenata/mm Verzija ivice
300
Prečnik
20
Otvor
100
Vmax
6.400
Dopušteni o/min
2,8
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
300
Prečnik
25,4
Otvor
100
Vmax
6.400
Dopušteni o/min
2,8
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
300
Prečnik
30
Otvor
100
Vmax
6.400
Dopušteni o/min
2,8
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
350
Prečnik
20
Otvor
100
Vmax
5.500
Dopušteni o/min
3
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
350
Prečnik
25,4
Otvor
100
Vmax
5.500
Dopušteni o/min
3
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
350
Prečnik
30
Otvor
100
Vmax
5.500
Dopušteni o/min
3
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
450
Prečnik
30
Otvor
100
Vmax
4.300
Dopušteni o/min
3,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
450
Prečnik
25,4
Otvor
100
Vmax
4.300
Dopušteni o/min
3,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
500
Prečnik
30
Otvor
100
Vmax
3.900
Dopušteni o/min
3,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
500
Prečnik
25,4
Otvor
100
Vmax
3.900
Dopušteni o/min
3,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
400
Prečnik
20
Otvor
100
Vmax
4.800
Dopušteni o/min
3,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
400
Prečnik
25,4
Otvor
100
Vmax
4.800
Dopušteni o/min
3,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
400
Prečnik
30
Otvor
100
Vmax
4.800
Dopušteni o/min
3,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice