DT 600 U Supra Dijamantske testere većeg prečnika za Građevinski materijali, Beton, Stari beton, armirani, Krečni peščar

Погодно за мокру и суву употребу Laserski var
Karakteristike
Klasa Supra
Segmentacija Kratki segmenti
Dizajn Laserski var
Agresivnost
Trajanje
Materijali
Građevinski materijali
Beton
Stari beton, armirani
Krečni peščar
Područja upotrebe
Građevinski preduzimači
Hortikultura i pejzažna arhitektura
Preduzeća koja postavljaju kaldrmu
Preduzeća koja rade sa prirodnim kamenom
Stovarište
Visokogradnja
Prednosti: Vrhunske rezne karakteristike - Izuzetan radni vek zahvaljujući korišćenju visoko kvalitetnih sirovina i dijamanata - Čist rez - Jednostavno sečenje zahvaljujući kratkim nazubljenim segmentima