DT 600 U Supra Dijamantske testere većeg prečnika za Građevinski materijali, Beton, Stari beton, armirani, Krečni peščar

Karakteristike
Klasa Supra
Segmentacija Kratki segmenti
Dizajn Laserski var
Agresivnost
Trajanje
Materijali
Građevinski materijali
Beton
Stari beton, armirani
Krečni peščar
Područja upotrebe
Građevinski preduzimači
Hortikultura i pejzažna arhitektura
Preduzeća koja postavljaju kaldrmu
Preduzeća koja rade sa prirodnim kamenom
Stovarište
Visokogradnja
Prednosti: Vrhunske rezne karakteristike - Izuzetan radni vek zahvaljujući korišćenju visoko kvalitetnih sirovina i dijamanata - Čist rez - Jednostavno sečenje zahvaljujući kratkim nazubljenim segmentima
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Otvor/mm Vmax m/s Dopušteni o/min Širina segmenta/mm Visina segmenata/mm Verzija ivice
300
Prečnik
20
Otvor
100
Vmax
6.400
Dopušteni o/min
2,8
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
300
Prečnik
25,4
Otvor
100
Vmax
6.400
Dopušteni o/min
2,8
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
300
Prečnik
30
Otvor
100
Vmax
6.400
Dopušteni o/min
2,8
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
350
Prečnik
20
Otvor
100
Vmax
5.500
Dopušteni o/min
3
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
350
Prečnik
25,4
Otvor
100
Vmax
5.500
Dopušteni o/min
3
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
350
Prečnik
30
Otvor
100
Vmax
5.500
Dopušteni o/min
3
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
450
Prečnik
30
Otvor
100
Vmax
4.300
Dopušteni o/min
3,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
450
Prečnik
25,4
Otvor
100
Vmax
4.300
Dopušteni o/min
3,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
500
Prečnik
30
Otvor
100
Vmax
3.900
Dopušteni o/min
3,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
500
Prečnik
25,4
Otvor
100
Vmax
3.900
Dopušteni o/min
3,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
400
Prečnik
20
Otvor
100
Vmax
4.800
Dopušteni o/min
3,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
400
Prečnik
25,4
Otvor
100
Vmax
4.800
Dopušteni o/min
3,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
400
Prečnik
30
Otvor
100
Vmax
4.800
Dopušteni o/min
3,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice