DT 600 U Supra Dijamantske ploče za ugaone brusilice za Građevinski materijali, Beton, Stari beton, armirani, Krečni peščar

Погодно за мокру и суву употребу Laserski var
Karakteristike
Klasa Supra
Segmentacija Kratki segmenti
Dizajn Laserski var
Agresivnost
Trajanje
Materijali
Građevinski materijali
Beton
Stari beton, armirani
Krečni peščar
Područja upotrebe
Električari, Elektroinstalacija
Građevinski preduzimači
Grejanje, sanitarije
Hortikultura i pejzažna arhitektura
Preduzeća koja rade sa prirodnim kamenom
Stovarište
Suva gradnja
Visokogradnja
Prednosti: Univerzalna primena - Vrhunske rezne karakteristike - Izuzetan radni vek zahvaljujući korišćenju visoko kvalitetnih dijamanata i sirovina - Čist rez
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Otvor/mm Vmax m/s Dopušteni o/min Širina segmenta/mm Visina segmenata/mm Verzija ivice Prihvat
115
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
13.300
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
9
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
Prihvat
125
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
12.200
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
9
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
Prihvat
150
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
10.200
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
9
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
Prihvat
180
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
8.500
Dopušteni o/min
2,6
Širina segmenta
9
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
Prihvat
230
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
6.600
Dopušteni o/min
2,6
Širina segmenta
9
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
Prihvat
100
Prečnik
16
Otvor
80
Vmax
15.300
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
9
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
Prihvat
140
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
10.900
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
9
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
Prihvat
115
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
13.300
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
9
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
X-LOCK
Prihvat
125
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
12.200
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
9
Visina segmenata
Kratko nazubljenjenje
Verzija ivice
X-LOCK
Prihvat