DT 600 F Supra Dijamantske testere većeg prečnika za Visokotemperaturna keramika, Kalje, Kalje za peći, glazirane

Погодно за мокру и суву употребу
Karakteristike
Klasa Supra
Segmentacija Neprekidni rub
Dizajn Sinterovan
Agresivnost
Trajanje
Materijali
Visokotemperaturna keramika
Kalje
Kalje za peći, glazirane
Područja upotrebe
Hortikultura i pejzažna arhitektura
Keramičari
Prednosti: Profesionalni alat za pločice i feldspat - Za veoma precizan rad - Redukciono prstenje sa 30 mm na 25,4 mm je priloženo