DT 600 F Supra Dijamantske ploče za ugaone brusilice za Visokotemperaturna keramika, Kalje, Kalje za peći, glazirane

Karakteristike
Klasa Supra
Segmentacija Neprekidni rub
Dizajn Sinterovan
Agresivnost
Trajanje
Materijali
Visokotemperaturna keramika
Kalje
Kalje za peći, glazirane
Područja upotrebe
Hortikultura i pejzažna arhitektura
Keramičari
Prednosti: Profesionalni alat za pločice i ploča za peć - Za veoma precizan rad - Brzo odsecanje - Čist rez
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Otvor/mm Vmax m/s Dopušteni o/min Širina segmenta/mm Visina segmenata/mm Verzija ivice
115
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
13.300
Dopušteni o/min
1,6
Širina segmenta
7
Visina segmenata
Zatvoren obod
Verzija ivice
125
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
12.200
Dopušteni o/min
1,6
Širina segmenta
7
Visina segmenata
Zatvoren obod
Verzija ivice
150
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
10.200
Dopušteni o/min
1,6
Širina segmenta
7
Visina segmenata
Zatvoren obod
Verzija ivice
180
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
8.500
Dopušteni o/min
1,6
Širina segmenta
7
Visina segmenata
Zatvoren obod
Verzija ivice
230
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
6.600
Dopušteni o/min
1,9
Širina segmenta
7
Visina segmenata
Zatvoren obod
Verzija ivice
100
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
15.300
Dopušteni o/min
1,6
Širina segmenta
7
Visina segmenata
Zatvoren obod
Verzija ivice
200
Prečnik
30
Otvor
80
Vmax
7.600
Dopušteni o/min
1,9
Širina segmenta
7
Visina segmenata
Zatvoren obod
Verzija ivice
180
Prečnik
30
Otvor
80
Vmax
8.500
Dopušteni o/min
1,6
Širina segmenta
7
Visina segmenata
Zatvoren obod
Verzija ivice