DT 350 U Extra Dijamantske ploče za ugaone brusilice za Građevinski materijali, Beton

Karakteristike
Klasa Extra
Segmentacija Standardan
Dizajn Laserski var
Agresivnost
Trajanje
Materijali
Građevinski materijali
Beton
Područja upotrebe
Građevinski preduzimači
Grejanje, sanitarije
Hortikultura i pejzažna arhitektura
Suva gradnja
Visokogradnja
Prednosti: Proizvod sa laserskim zavarenim segmentima za univerzalnu primenu na svim konstrukcionim materijalima - Miran, brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izuzetnim vekom trajanja - Odličan odnos cene i kvaliteta
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Otvor/mm Vmax m/s Dopušteni o/min Širina segmenta/mm Visina segmenata/mm Verzija ivice Prihvat
115
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
13.300
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Standardno nazubljenje
Verzija ivice
Prihvat
125
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
12.200
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Standardno nazubljenje
Verzija ivice
Prihvat
180
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
8.500
Dopušteni o/min
2,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Standardno nazubljenje
Verzija ivice
Prihvat
230
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
6.600
Dopušteni o/min
2,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Standardno nazubljenje
Verzija ivice
Prihvat
150
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
10.200
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Standardno nazubljenje
Verzija ivice
Prihvat
115
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
13.300
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Standardno nazubljenje
Verzija ivice
X-LOCK
Prihvat
125
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
12.200
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Standardno nazubljenje
Verzija ivice
X-LOCK
Prihvat