DT 350 U Extra Dijamantske ploče za ugaone brusilice za Građevinski materijali, Beton

Погодно за мокру и суву употребу Laserski var
Karakteristike
Klasa Extra
Segmentacija Standardan
Dizajn Laserski var
Agresivnost
Trajanje
Materijali
Građevinski materijali
Beton
Područja upotrebe
Građevinski preduzimači
Grejanje, sanitarije
Hortikultura i pejzažna arhitektura
Suva gradnja
Visokogradnja
Prednosti: Proizvod sa laserskim zavarenim segmentima za univerzalnu primenu na svim konstrukcionim materijalima - Miran, brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izuzetnim vekom trajanja - Odličan odnos cene i kvaliteta
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Otvor/mm Vmax m/s Dopušteni o/min Širina segmenta/mm Visina segmenata/mm Verzija ivice Prihvat
115
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
13.300
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Standardno nazubljenje
Verzija ivice
Prihvat
125
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
12.200
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Standardno nazubljenje
Verzija ivice
Prihvat
180
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
8.500
Dopušteni o/min
2,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Standardno nazubljenje
Verzija ivice
Prihvat
230
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
6.600
Dopušteni o/min
2,6
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Standardno nazubljenje
Verzija ivice
Prihvat
150
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
10.200
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Standardno nazubljenje
Verzija ivice
Prihvat
115
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
13.300
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Standardno nazubljenje
Verzija ivice
X-LOCK
Prihvat
125
Prečnik
22,23
Otvor
80
Vmax
12.200
Dopušteni o/min
2,4
Širina segmenta
10
Visina segmenata
Standardno nazubljenje
Verzija ivice
X-LOCK
Prihvat