DT 350 BT Extra Dijamantske ploče za stonih mašina, za upotrebu pomoću benzinskih mašina, drumskih sekača za Beton

Погодно за мокру и суву употребу Laserski var Turbo segmenti
Karakteristike
Klasa Extra
Segmentacija Turbo
Dizajn Laserski var
Agresivnost
Trajanje
Materijali
Beton
Stari beton, armirani
Područja upotrebe
Građevinski preduzimači
Hortikultura i pejzažna arhitektura
Preduzeća koja postavljaju kaldrmu
Prednosti: Specijalni turbosegmenti za vrlo veliku brzinu rezanja kod skoro svih tvrdih materijala - Miran i brz rez praćen umanjenom vibracijom sa izutetnim vekom trajanja - Odličan odnos cene i kvaliteta