PS 77 CK T-ACT Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Masa, Grundiranje, Punilo, Obloge od gela, i18n_Kompositwerkstoffe

Područja primene:
Boja
Lak
Masa
Grundiranje
Punilo
Obloge od gela
i18n_Kompositwerkstoffe
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga C-papir
Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Grublje i umereno brušenje uz visok učinak uklanjanja materijala - Fleksibilan i na kidanje otporan C-lateks papir dostupan sa granulacijom 60-220
Resetovanje filtera
Prečnik u mm Zrno Oblik izreza Broj artikla Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
353178
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
353179
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
353180
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
353181
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
353182
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
353183
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
353184
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
353185
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
353186
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
353187
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
353188
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
353189
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
353190
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
353191
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
353192
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
353193
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
353194
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
353195
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
353196
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
353197
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
353198
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
353199
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
353200
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
353201
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
353202
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
220
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
353203
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
353204
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
150
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
353205
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
353206
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
353207
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
353208
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
353209
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
353210
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS27
Oblik izreza
353211
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
353212
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
353213
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
353214
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
353215
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
353216
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
353217
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
220
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
353218
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
353219
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS27
Oblik izreza
353220
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
353221
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
180
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
353222
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
353223
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
353224
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
150
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
353225
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS27
Oblik izreza
353231
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS27
Oblik izreza
353232
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS27
Oblik izreza
353233
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS27
Oblik izreza
353234
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS27
Oblik izreza
353235
Broj artikla
Dostupnost