PS 77 CK T-ACT Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Masa, Grundiranje, Punilo, Obloge od gela, i18n_Kompositwerkstoffe

Područja primene:
Boja
Lak
Masa
Grundiranje
Punilo
Obloge od gela
i18n_Kompositwerkstoffe
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga C-papir
Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Grublje i umereno brušenje uz visok učinak uklanjanja materijala - Fleksibilan i na kidanje otporan C-lateks papir dostupan sa granulacijom 60-220
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Zrno Oblik izreza Tip oslojenog abraziva Broj artikla Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353178
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353179
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353180
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353181
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353182
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353183
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353184
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353185
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353186
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353187
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353188
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353189
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353190
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353191
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353192
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353193
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353194
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353195
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353196
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353197
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353198
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353199
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353200
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353201
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353202
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
220
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353203
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353204
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
150
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353205
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353206
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353207
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353208
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353209
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353210
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS27
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353211
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353212
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353213
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353214
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353215
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353216
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353217
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
220
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353218
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353219
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS27
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353220
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353221
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
180
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353222
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353223
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353224
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
150
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353225
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS27
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353231
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS27
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353232
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS27
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353233
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS27
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353234
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS27
Oblik izreza
PS 77 CK
Tip oslojenog abraziva
353235
Broj artikla
Dostupnost