PS 77 CK T-ACT Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Gitovi, Grundiranje, Punilo, Obloge od gela, Kompozitni materijali

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga C-papir
Materijali
Boja
Lak
Gitovi
Grundiranje
Punilo
Obloge od gela
Kompozitni materijali
Plastika
Područja upotrebe
Automobilska industrija
Gradnja čamaca i brodova
Industrija nameštaja
Industrija vetro-generatora
Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Grublje i umereno brušenje uz visok učinak uklanjanja materijala - Fleksibilan i na kidanje otporan C-lateks papir dostupan sa granulacijom 60-220
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Zrno Oblik izreza Brusni materijali tip
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
8 rupa prečnika ø 8 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
8 rupa prečnika ø 8 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
8 rupa prečnika ø 8 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
220
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
180
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
150
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
220
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
180
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
150
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 77 CK
Brusni materijali tip