PS 73 CWK Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Gitovi

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga C-papir
Materijali
Boja
Lak
Gitovi
Plastika
Područja upotrebe
Automobilska industrija
Gradnja čamaca i brodova
Industrija nameštaja
Lakirnice
Održavanje vozila
industrija obrade drveta
Prednosti: Visokokvalitetan brusni papir, namenjen obradi boje, laka i gita - Visok učinak uklanjanja materijala - Dugotrajan zbog dodatnog sloja aktivne supstance, steirat
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Zrno Oblik izreza Brusni materijali tip
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
8 rupa prečnika ø 8 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
8 rupa prečnika ø 8 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 73 CWK
Brusni materijali tip